AVONDVIERDAAGSE 2017

Op dinsdag 6 juni 2017 gaat de 66e Puttense Avondvierdaagse van start. De organisatie daarvoor is al weer in volle gang. De routes zijn klaar, de verkeersregelaars zijn op cursus geweest, de nodige vergunningen zijn binnen, muziekgezelschappen voor de intocht zijn gecontracteerd, enz.

Vanaf begin april kan op de pagina Inschrijven het inschrijfprogramma gestart worden.

Op bijna alle basisscholen zijn het de Oudercommissies,die de avondvierdaagse organiseren.

Andere groepen dan scholen, zoals buurten, families, verenigingen en ook individuelen zijn van harte welkom. De Avondvierdaagse is altijd een gezellige, maar ook gezonde bezigheid, dus doe mee!

Digitaal kunt u zich inschrijven tot en met zondag 28 mei à € 5,00 per persoon. 
Handmatige inschrijving kan slechts op één dag, nl. op zaterdag 20 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Na-inschrijven kan nog op zaterdag 3 juni van 14.00 - 16.00 uur, maar wel voor een bedrag van € 7,00.

Mag ik u er op attent maken dat op de pagina Routes alle routes staan van de voorgaande jaren. Deze mogen vrij door u gebruikt worden als u eens een leuke wandeling zoekt. De routes voor 2017 staan daar binnenkort ook.

De Plaatselijke Regelings Commissie van de A4D-Putten wenst u een heerlijke Avondvierdaagse toe.

Cor ten Velde, voorzitter.